Подобряват енергийната ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални...

Проектът е на стойност 415 000 лева и е с краен срок на изпълнение 18 Септември 2016 г.