Местата без вода в областта днес (8 септември)

ВиК Добрич уведомява своите клиенти, че днес (8 септември) без водоподаване ще бъдат:

Местата без вода в областта днес (7 септември)

ВиК Добрич уведомява своите клиенти, че днес (7 септември) без водоподаване ще бъдат:

Местата без вода в областта днес (5 септември)

ВиК Добрич уведомява своите клиенти, че днес (5 септември) без водоподаване ще бъдат:

РЗИ препоръчва за питейно-битови нужди да се ползва бутилирана вода

”ВиК Добрич” АД е ограничило постъпването на вода във водопроводната мрежа от замътените водоизточници

Местата без вода в областта днес (2 септември)

ВиК Добрич уведомява своите клиенти, че днес (2 септември) без водоподаване ще бъдат: