Три мерки с европейско финансиране подкрепят украинските граждани на българския пазар на труда

Мерките се реализират от Агенцията по заетостта и са на разположение на украинските граждани с временна закрила в България за успешната им реализация на пазара на труда. Мерките са с общ бюджет от 404 млн. лв. и са осигурени по ...

625 безработни в област Добрич са постъпили на работа през юни 2023г.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 650 - това е със 79 лица по-малко спрямо предходния месец

715 безработни в областта са започнали работа през април

672 от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар

Агенция по заетостта удължава изпълнението на проект „Солидарност“

Агенция по заетостта удължава изпълнението на проект „Солидарност“, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Така Агенция по заетостта ще продължи да оказва навременна подкрепа за бърза ...

Програмите, съфинансирани с европейски средства за 2023г.

Екипът на Областен информационен център – Добрич и експерти от Дирекция „Бюро по труда“ Добрич представиха пред медиите актуалните и предстоящи през 2023 г. процедури по програмите за програмен период 2021-2027 г., както и ...