14.10.2017 - 18.00 часа - прожекция на студентски филми

младежки център – Добрич
кампания "Нека помогнем на едно българско семейство" в подкрепа на Любомир Райков, с диагноза детска церебрална парализа и епилепсия
благотворителна прожекция на студентски филми