31.12.2016 - 24.00 часа - концерт

пл. "Свобода"
новогодишен концерт на оркестър "Добруджански авлиги" с ръководител Димитър Димитров