Технически Ръководител – изграждане на фотоволтаични централи

Компания, оперираща в сферата на строителството на фотоволтаични централи в Германия търси за обекти в Провинция Бавария: Технически Ръководител – изграждане на фотоволтаични централи Ние предлагаме разнообразна и предизвикателна, дългосрочна работа в индустриалния сектор, свързана с: • Самостоятелно планиране, организиране и управление по изпълнението на строителните работи на поверените му обекти по отношение на качество, срокове и технология • Осъществяване непосредственото оперативно, техническо и административно ръководство на строителния обект • Планиране и управление на необходимите, материали, механизация (инструменти и машини) на обекта • Подробно проучване и познаване проектна документация, работните чертежи на възложения му обект, както и съпътстващата документация; • Участие в анализа на обекта при неговото приключване: сравнение м/у действителните и преки разходи за труд, материали, механизация и заложените в бюджета на обекта; • Съблюдаване и управление на безопасни условия на труд по време на строителство; • Ръководство по процеса на отстраняване на дефекти, появили се в рамките на строително-монтажни работи и гаранционния период. Професионално израстване – развитие и перспективи: • Сигурност - безсрочен трудов договор • Разнообразна работа по различни проекти • Атрактивно заплащане, съобразно постиженията • Бонуси и премиална система • Възможност за извънреден труд • Право на платен годишен отпуск • Работно облекло и професионални инструменти, подсигурени от фирмата Подходящите кандидати отговарят на следните изисквания: • Лоялност • Организираност, експедитивност и прецизност при изпълнение на служебните задължения • Завършено средно образование или висше образование • Опит в сферата на строителството, енергетиката или др. монтажни дейности • Компютърна грамотност – word, excel, AutoCAD (предимство) • Опит в прякото управление на проекти • Предишен професионален опит • Шофьорска книжка е предимство • Писмено и говоримо ползване на англ. език • Готовност за пътуване и командировки в рамките на страната.
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Ростислав Василев

Имейл
ramasolarbg@gmail.com

Телефон
+359897470146