Дестилерия за етерично маслени култури

На основание чл.95, ал.1 от ЗООС, Велизар Буюклиев и Емил Василев, уведомяват всички заинтересувани физически и юридически лица, че имат следното инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за етерично маслени култури в ПИ 62242.34.138, с начин на трайно ползване „за стопански двор”, с. Стефаново, общ. Добричка”. Лице за контакти: Велизар Буюклиев Тел.: 0887 86 56 23
Направи VIP за 1 месец!

Само за 1.20 лв.

Контакти

Име
Велизар Буюклиев

Имейл
nvood@abv.bg

Телефон
0887 86 56 23