Областта в тройката по нови жилищни сгради

54 са въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в Област Добрич през третото тримесечие на 2010 година, съобщават от НСИ. Регионът ни изпреварва по този показател дори столицата, сочат статистическите данни. Повече жилищни сгради за периода юли-септември 2010 г. са въведени в експлоатация само в областите Бургас и Варна.

Областта в тройката по нови жилищни сгради

В тези 54 сгради в Добричко има 203 жилища с обща площ 22 949 кв. м.

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в страната през третото тримесечие на 2010 г. е 598 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намаляват с 15.1%.

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в областите Варна – 112 сгради с 831 жилища в тях, и Бургас – 95 сгради с 888 жилища, следвани от областите Добрич – 54 сгради с 203 жилища, и София (столица) – 53 сгради с 888 жилища.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Търговище – 155.3 кв. м, и Кюстендил – 130.9 кв. м, следвани от областите София – 120.5 кв. м, и Добрич – 113.0 кв. м, а най-малка – в областите Пловдив – 51.8 кв. м, и Враца – 53.2 квадратни метра.