Ясен е графикът за ремонт и почистване на общинските детски заведения през лятото

От общината информират, че е изготвен график за ремонт и почистване на общинските детски заведения през месеците юли и август 2024 година

Ясен е графикът за ремонт и почистване на общинските детски заведения през лятото

Децата от четвърта възрастова група, които през учебната 2024/2025 г. ще постъпят в първи клас, ще бъдат изписани на 31.07.2024 г, а за детските градини с предстоящ ремонт ДГ № 23 „Звездица“ и ДГ № 32 „Зорница“ - на 31.05.2024 г. По желание на родителите/ настойниците/ приемни родители/  изписването може да се осъществи и по-рано. Децата от детските ясли, които ще постъпят в детска градина през учебната 2024/2025 г., ще бъдат изписани на 31.08.2024 г.