Информационната кампания за земеделци „Призвание: БиоЛогичен“ ще се проведе и в област Добрич

Кампанията, организирана от Министерството на земеделието и храните, започва от 7 ноември и ще посети 56 града в цялата страна

Информационната кампания за земеделци „Призвание: БиоЛогичен“ ще се проведе и в област Добрич

Инициативата ще се провежда съвместно с Национална служба за съвети в земеделието, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ и Областните дирекции по земеделие. Информационната кампания има за цел да популяризира биологичното производство и да се привлекат повече фермери за преминаване от конвенционално към биологично производство.По време на събитията участниците ще бъдат запознати с основните правила при биопроизводство и възможностите за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 - 2027 г.).

Земеделските производители ще бъдат информирани в детайли за разликите между конвенционалното и биологично производство, за основните му принципи, нормативната уредба и задълженията, които следва да се спазват при отглеждането на различните култури и животни.  По време на кампанията ще бъде разяснявана необходимостта от сертификация и предимствата, които тя дава при реализирането на продукцията в сектора и ще бъдат представени добри практики от биопроизводството на други страни.

В област Добрич ще се проведе на две места – в гр. Балчик на 15.11.2023 г., от 10:00 ч. в Зала в читалище "Васил Левски-1959" в гр. Балчик, ул. Янтра № 1 и в гр. Добрич на 16 ноември, от 10:00 ч. в Зала „Европа“ - ет. 2, в сграда на  Областна администрация  - Добрич, ул. "Независимост" № 5.