Сортове пшеница, ечемик и тритикале представя за есенната кампания ДЗИ Генерал Тошево на селскостопанското изложение в Добрич

Щандът на Добруджанския земеделски институт беше открит днес на изложението „Селското стопанство и всичко за него“ в СК „Простор“

Сортове пшеница, ечемик и тритикале представя за есенната кампания ДЗИ Генерал Тошево на селскостопанското изложение в Добрич

За есенната кампания Добруджанският земеделски институт ще представи за продаване базови и предбазови семена от 8 сорта зимна мека хлебна пшеница, 3 сорта ечемик и 3 сорта тритикале. Семената са високодобивни и устойчиви на биотичен и абиотичен стрес, компактни и с добър добивен потенциал, посочи главен асистент д-р Георги Георгиев от ДЗИ Г. Тошево. 


При настоящите метеорологични условия от института препоръчват за есенната кампания сортовете  осилеста пшеница, които са устойчиви при засушаване и с по-добра братимост. Добивите от пшеница в ДЗИ тази година са от 450-500 кг/дка, но при добри условия достигат 850-900 кг/дка. 

За пролетната кампания предлагат два клеърфилд плюс хибрида, един експрес хибрид и един конвенционален, който е устойчив на последната раса паразит синя китка. Всичките са високодобивни, уточни д-р Георги Георгиев.

В момента на демонстационните полета на ДЗИ Г. Тошево пролетниците също не са в добро състояние заради сушата. По думите на д-р Георгиев при тях не е валяло от повече от три месеца и слънчогледът вече е започнал да съхне, а питите са малки. При царевицата също очакват редуциран добив заради сушата.