Кампания „Градска рециклиада“ за разделно събиране на отпадъци стартира Община Добрич от днес

Кампанията се провежда под мотото „Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“ и има за цел 70% увеличение на събраните рециклируеми отпадъци

Кампания „Градска рециклиада“ за разделно събиране на отпадъци стартира Община Добрич от днес

Община Добрич и Екопак България започват съвместна кампания „Градска рециклиада“, с мисията да спасят стотици тонове отпадъци от природата и да осигурят животоспасяваща първа помощ при внезапен сърдечен арест. Това е най-мащабната и първа по рода си подобна инициатива, която се провежда в 14 общини в България от март до декември 2023 г. 
Целта на организаторите е да увеличат с поне 70% събираемостта на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове на територията на общината. При успешен резултат от кампанията от ЕКОПАК ще осигурят няколко автоматични дефибрилатора на подходящи обществени места в града, които ще са възможност за животоспасяваща първа помощ при сърдечен арест.

Незабавно оказаната първа помощ в първите 3 минути след сърдечен арест многократно повишава шансовете за оцеляване и може да спаси човешки живот.

В България от внезапен сърдечен арест загиват повече от 10 хиляди човека годишно - 10 пъти повече отколкото в автомобилни катастрофи, пожари и природни бедствия взети заедно! Автоматичните дефибрилатори са често срещани по обществени места в много европейски градове. Те са създадени, за да може всеки, който стане свидетел на внезапен сърдечен арест, да може да окаже животоспасяваща първа помощ и да помогне на човек в нужда.

 „Кампанията е насочена най-вече към децата, защото те дават добрия пример на нас възрастните. Нашата надежда е, че с тази кампания чрез образоване на децата и как да изхвърлят разделно своите отпадъци, ще се активизират и възрастните да се замислят как генерираме отпадъци и можем ли да го намалим или събираме разделно“, посочи кметът на Община Добрич Йордан Йорданов. Той уточни, че кампанията ще бъде насочена и към бизнеса, който често генерира голямо количество отпадъци, които се изхвърлят на неподходящото място. 

От март до декември 2023 г. Община Добрич и ЕКОПАК ще организират редица инициативи, с които да ангажират граждани, бизнес, училища и детски градини да се включат в кампанията. През март и април ще стартират еко-състезания в учебни заведения – училища и детски градини. Актуална информация за предвижданите активности във всяка община ще бъдат обявявани своевременно тук и на уебсайта на Общината.

За целите на кампанията се отчитат всички количества, събрани от всички състезания, инициативи, пунктове за събиране, организирани от общината, както и тези, събрани през системата от контейнери за разделно събиране на Екопак България.