Над 51 млн. лева просрочени задължения събра НАП Добрич

Повече от 51 милиона лева са просрочените данъчни и осигурителни задължения, които публичните изпълнители от офис Добрич събраха през 2022 година

Над 51 млн. лева просрочени задължения събра НАП Добрич

Общо 91 са издадените разрешения за неотложни плащания (чл. 229 от ДОПК) на длъжници с натрупани задължения към бюджета. От местния офис са събрали близо 1,3 млн. лв. просрочени задължения, като са избегнали налагането на крайни мерки – продажба на движимо и недвижимо имущество на фирмите.
В резултат на предприети действия за принудително събиране от страна на публичните изпълнители в Добрич са насрочени 162 търга с тайно наддаване. Над 850 хил. лева са постъпилите суми към бюджета от проведените публични продажби и реализация на обезпечени активи на задължените лица. Близо 1 млн. лв. са погасените задължения на външни взискатели.