Динамична и наситена с тежки събития 2022 година отчете ОС на БЧК в Добрич

ОС на БЧК проведе 67-то си Общо събрание, на което беше отчетена изминалата 2022 година

Динамична и наситена с тежки събития 2022 година отчете ОС на БЧК в Добрич

Общият брой на подпомогнатите от ОС на БЧК лица през отчетната година е 55 362, като за сравнение през 2021 г. техният брой е 8 815. Процентът на увеличение е 631%, като основната причина е бежанската криза. Най-голям е делът на подпомогнати на пункта на БЧК на ГКПП Дуранкулак, следват хората, потърсили помощ в сградата на организацията в Добрич, включително и в Центъра „Синя точка“.
Раздадени са били 198 199 единици храна, 10 200 литра вода, 100 664 хигиенни материала и около 9 000 облекла. 

В три общини с висока степен на уязвимост сред децата – Крушари, Добричка и Шабла са били раздадени сто хранителни пакета.

Ръст по отношение на безвъзмездното кръводаряване също отчитат от ОС на БЧК. По данни на Отделението п трансфузионна хематология към МБАЛ Добрич общият брой на кръводарителите в областта към 31 декември 2022 година е 2 548, за сравнение през 2021 г. той е 2 396.

В социално-здравната сфера ОС на БЧК са проведени скринингова профилактика и контрол на хипертония и диабет, както и новата за областната организация медицинска услуга – „Мобилен ваксинационен екип“ срещу Ковид-19. Този пункт ще бъде наличен до края на месец март 2023 година. 

Раздадени са били 1 200 хигиенни пакета на уязвими общности в областта. Обхванати са четири общини – Добрич, Добричка, Тервел и Генерал Тошево. Предоставени са и 85 броя творчески и образователни комплекти за деца от три училища в областния град. 

ОС на БЧК предоставя подкрепа на лица и в Центъра за обществена подкрепа с капацитет от 25 потребители в Община Добрич. Предоставяните услуги са консултиране и информиран, застъпничество и посредничество, общностна работа и обучение за придобиване на умения. 

От местната организация споделят и необходимостта от преодоляването на тенденцията за намаляване на броя на доброволците. За подпомагането на бежанския поток ОС на БЧК е отличил 60 доброволци.