Все повече фермери излизат директно на пазара

Все повече фермери излизат директно на пазара
Засега само пчеларите в добричко проявяват интерес за директни продажби.

Министерство на земеделието и храните отчита повишаване на интереса от страна на фермерите към Наредбата за директни продажби, с която малките производители могат да произвеждат и директно да доставят малки количества суровини и храни от животински произход до крайния потребител.


Регистрираните производители на  първични продукти, съгласно Наредба  № 26 от 14-ти септември 2010 г., са  90, от които 2-ма са производители на сурово мляко за областите: Велико Търново и Стара Загора. Регистрираните производители на кокоши яйца са 5-ма за областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Стара Загора.

 

Производителите на пчелен мед са 83-ма за областите Бургас, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Сливен, Силистра, Смолян, Търговище,  Стара Загора и Хасково.
Регистрираните обекти за търговия на дребно, осъществяващи дейност по доставка, обработка и/или преработка на храни от животински произход са 9, като регистрираните млекомати в България са 6 за градовете: София – град, Пловдив, Русе, Сливен и  Хасково. В област Пловдив е регистриран един производител за доставка на сурово краве мляко и един за доставка на сурово овче мляко в област Стара Загора. Само един производител за обработка и преработка на сурово краве и овче мляко е регистриран  в област Стара Загора.


През 2011 година бе нотифицирана и Схемата за държавна помощ за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”. Общо предвидените финансови средства от Държавен фонд „Земеделие” за помощта за 2012 г. са 7 млн. лева, като тя ще покрива 50% от допустимите разходи.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+