До 9 април земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна

Заявления се подават в общински служби земеделие по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ)

До 9 април земеделските стопани могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна

Приемът започна на 20 март 2024 г., а  от схемите за подпомагане могат да се възползват животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица.
Условията и ставките за подпомагане за различните сектори са разписани в указанията за прилагане на държавната помощ, които са публикувани на сайта на Държавен фонд "Земеделие".