Две са предложенията за почетен гражданин на Добрич за 2022 г.

Две са предложенията за почетен гражданин на Добрич за 2022 г.
До крайният срок – 31 август, в Секретариата на Общински съвет Добрич са получени две номинации за Почетен гражданин на Добрич и една номинация за Почетен знак.

Първата номинация за Почетен гражданин на Добрич е за проф. д-р Енчо Калчев Събев, д. м. н. Тя е от Съюза на учените в България, клон Добрич за неговия изключителен принос и заслуги за развитието на здравеопазването в Община Добрич, както и в областта на научния и социалния живот в града и област Добрич. 


Втората номинация е на Инициативен комитет от 161 граждани на Добрич, които предлагат за Почетен гражданин инж. Стоян Дамянов. В мотивите се посочва, че инж. Дамянов със своята дейност има принос за икономическия живот на града и благосъстоянието на неговите жители, а идеите му са намерили отражение в структури, като ТПП – Добрич и „Добрички панаир“ АД. 


Предложението за връчване на Почетен знак е от Кмета на Добрич – Йордан Йорданов за директора на Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Иван Петров Мандев. Творческата биография на Иван Мандев включва 100 роли и всички те са запомнящи се с ярката си театралност. В мотивите си кметът посочва още, че директорът на Драматичния театър има изключителни заслуги за развитието на този културен институт, превръщането му от приемаща сцена в Държавен репертоарен културен институт и неговото връщане на театралната карта на България, чрез множество гостуващи постановки на най – известните сцени у нас. 


Предстои комисия да разгледа номинациите и да излезе с предложение до Общински съвет град Добрич.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+