Министерският съвет отпусна 5369 лв. на Община Каварна за ликвидиране на последствията от засядането на „Vera Su“

Министерският съвет отпусна 5369 лв. на Община Каварна за ликвидиране на последствията от засядането на „Vera Su“
Със същото Постановление е одобрена и се отпуска сума за организиране и провеждане на републиканските състезания „Млад огнеборец“

С Постановление № 154 от 5 юли т.г., публикувано в брой 53 на Държавен вестник от 8 юли 2022 г. Министерски съвет одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2022 година от Закона за държавния бюджет за настоящата година  за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последствия от бедствия. В член 1, ал.2, т. 7 е одобрен трансфер в размер на 5369 лв. по бюджета на Община Каварна за спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи за ликвидиране на последствията от частично бедствено положение, предизвикано от засядането на моторен кораб „Vera Su“ край брега на местността Яйлата, с. Камен бряг.


В същото Постановление от одобрените средства по бюджета на Министерство на вътрешните работи са предвидени 31 370 лв. за организиране и провеждане на XXI републикански състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ – 2022 г., в кк „Албена“.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+