Отпускат 1,2 млн.лв. по схемата за качество за производство на семена и посадъчен материал

Отпускат 1,2 млн.лв. по схемата за качество за производство на семена и посадъчен материал
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди бюджет от 1,2 млн. лева за 2022 г. за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“.

Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран от ИАСАС (Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол) посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.


Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал по реда на чл. 28 от Закона за посевния и посадъчния материал, чрез предоставяне на субсидирани услуги от ИАСАС.


Производителите на описаните култури се подпомагат до 100% от държавата за разходите им по сертифициране от ИАСАС на произведените от тях висококачествени семена и посадъчен материал.


През 2019 г. 427 земеделски стопани са получили 1 100 608 лв. по помощта.


През 2020 г. с 1 152 670 лв. са подпомогнати 423 стопани за производство на семена и посадъчен материал, а през 2021 г. усвоеният ресурс е в размер на 1 121 069 лв. от 425 стопани.


Предстои Фонд „Земеделие“, съвместно с Министерство на земеделието да изготви указания за предоставяне на помощта.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+