ОДМВР – Добрич напомня за забраните за употребата на пиротехнически изделия

ОДМВР – Добрич напомня за забраните за употребата на пиротехнически изделия
На нарушителите се налагат глоби

Неправилната употреба на пиротехнически изделия всяка година е съпроводена с нежелани инциденти – наранявания, пожари и други. Голяма част от инцидентите с пиротехнически изделия възникват по време на Коледните и Новогодишните празници, следствие на неправилната им употреба.


Напомняме, че пиротехнически изделия могат да се продават само в търговски обекти, на които е издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЯХ от МВР.


Всяко изделие трябва да е в оригинална опаковка и придружено с инструкция за употребата му на български език. При използване на пиротехническо изделие спазвайте инструкцията му за употреба!


Забранена е продажбата и употребата на пиротехнически изделия с видимо повредена, разкъсана опаковка, фитил и др.


Забранява се продажбата на фойерверки от категория F1, на лица под 12 години, от категория F2 – на лица под 16 години. и от категория F3 – на лица под 18 годишна възраст.


На нарушителите се налагат глоби в размер от 1000 лв. до 5000 лв.   


- употребата на пиротехнически изделия в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения;


 


-  носенето и употребата на неогнестрелни оръжия на обществени места;


 


- употребата на огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити;


 


- носенето и употребата на огнестрелни оръжия по време на масови мероприятия, в обществени заведения за хранене и увеселение, в молитвени домове, храмове и манастири, в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения в социални домове, при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+