Свободни работни места в Добрич на 23 септември

Свободни работни места в Добрич на 23 септември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Стругар, Без образование,Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Стругар)            1


Библиотекар, Образование - Висше / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Професионален колеж / Библиотечно-информационни науки и архивистика,Средно (Библиотекар)               2


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи                    1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Информатика и компютърни науки                  1


Машинен инженер, Образование - Висше / Машинно инженерство (Инженер)                 1


Лекар, Образование - Висше / Медицина          6


Учител, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ)         1


Учител, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП, ПУПЧЕ, ПНУП и професионална квалификация Детски учител)      1


Директор, детска градина, Образование - Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП)            1


Машинен оператор, производство на пластмасови изделия, Образование - Начално,Основно              1


Пакетировач, Образование - Основно               1


Работник, сглобяване на детайли, Образование - Основно        2


Работник, кухня, Образование - Основно        3


Резач, горски дървен материал, Образование - Основно,Професионална квалификация / Горско стопанство              2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно,Средно               1


Пакетировач, Образование - Основно,Средно            3


Шлосер, Образование - Основно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия       2


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Професионална квалификация (Учител по математика и информационни технологии),Висше / Педагогика на обучението по ... (Математика и информационни технологии)           1


Помощник-възпитател, Образование - Средно         1


Монтажник, дограма, Образование - Средно       2


Администратор, хотел, Образование - Средно             2


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно             1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно           2


Продавач-консултант, Образование - Средно             3


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)             2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно (Всички документи за международен шофьор без АДР)            1


Заварчик, Образование - Средно (Заварчик),Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно (заварчик)           1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         4


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство             2


Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно / Други неопределени специалности              1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          1


Оператор, преса за метал, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Основно,Средно            1


Оператор, производство на акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно          10


Монтажник, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно          1


Леяр, детайли от олово за акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно          2


Монтажник, метални конструкции, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно           1


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Основно (Монтьор ССМ),Висше / Машинно инженерство         1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно             4


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно             6


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                 6


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно              1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно              4


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           2


Офис мениджър, Образование - Средно,Висше / Икономика           1


Животновъд, Образование - Средно,Основно              1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно,Основно                 1


Оператор, въвеждане на данни, Образование - Средно,Средно / Други неопределени специалности          2


Работник, зареждане на акумулатори, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия              10


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи           4


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач),Основно               2


Филиал Балчик


Домашен санитар, Образование - Основно          5


Шивач, Образование - Основно           4


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно,Професионална квалификация (Пътно строителни машини)         1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+