Документацията по проекта за центъра на Добрич отива в Европейската прокуратура

Документацията по проекта за центъра на Добрич отива в Европейската прокуратура
През последните години усилията ни са насочени да сглобим цялостната картина и да разберем какво точно е довело до състоянието на центъра в момента. Това каза пред журналисти днес кметът на община Добрич Йордан Йорданов.

По думите му през този период от време в различни чекмеджета и шкафчета са намирани различни документи.  „Още в началото на лятото си дадохме срок до септември месец да имаме цялата фактология. Не е важно само да кажем какво се е случило, важно е да кажем какви действия сме предприели веднъж завинаги да решим този казус” – допълни Йорданов. 


Входирана е докладна записка за утрешната сесия, на която желанието на общината, освен експертиза от камарата на архитектите и различни експерти от сферата на градоустройството, е участие да вземе поне по един човек от политическа група в Общинския съвет. „Общинският съвет има една голяма и широко изразена гражданска подкрепа, тези хора са избрани от всички нас като граждани и вярвам, че като политически формации и групи те трябва да вземат участие в новото техническо задание, което ще се изработи през следващите месеци и да вземат участие в комисията,  в която следващата година да имаме новата визия на нашия център” – каза още кметът на Добрич. 


Той разкри, че първоначално центърът е замислен с дебелина на плочите по-голяма, от тази, която е в момента. „Има документация, в която е задраскано и разписано от проектанта, че размера на плочите примерно от 30 мм, стават на 15. Нямаме обяснение за това нещо. Намерихме и друга документация, която предшества проекта, в която същият този проектант казва, че дебелината на плочите трябва да е не по-малка от 6 см и трябва да издържа на пешеходно и друго натоварване” – съобщи Йорданов. 


Зам.-кметът по "Икономическо развитие, европейски фондове” Росица Йорданова  разказа за процеса по подготовка на документацията и изработване на обществената поръчка.  „На 16 септември 2010 година след проведена обществена поръчка, община Добрич сключва договор за реконструкция на „25 септември” – пешеходна зона с „Добрич – градска среда” ООД. Капиталът на това дружество, което сключва договора за над 4 милиона, е 100 лева” – сподели тя. 


По думите на Йорданова право на възложителя, с оглед  сложността и обществения интерес на обществената поръчка, е да прецени какъв да е процентът, който да обезпечи срочното и качественото изпълнение. Сключвайки договора община Добрич е приела тази гаранция да бъде в размер на 1%. След като е  изпълнен договора в срок общината е върнала 70% от този 1%, което е около 28 000 лева и е задържала 30%, което е гаранцията за качествено изпълнение.


„От това, което направихме като ретроспекция, удостоверението за въвеждане в експлоатация е 11 октомври 2011 година. През 2012 година,  на 1 март е първото писмо на кмета на общината, в което е отправено искане за отстраняване на дефекти по пешеходната зона и така до ден днешен. Ние започнахме постоянно да предявяваме претенции към „Градска среда” основно, защото тя е нашият изпълнител, но винаги сме го правили и към останалите двама съдружници” – каза още зам.-кметът. Йорданова беше категорична, че Общината винаги е имала пречки при връчване на съобщенията и на исканията. „Имаме няколко гаранционни срока за изпълнение, като най-дългият е 120 месеца, т.е. 10 години. На 11 септември 2011 са приключили всички дейности по проекта и тези 120 са месеца са от този срок, те са за подземни комуникации, ВиК, ел. инсталации. Имаме за детски площадки и декоративни павета и за настилки. По част втора от фирмата изпълнител са подменени 166 кв. м плочки, по част първа – 23,5 кв. м и по част трета – 230 кв. м. Общата площ на онова, което ни сме направили като усилия е 419,6 кв. м подменени плочки. Никога не сме спирали да полагаме усилия в отстраняването на тези дефекти” – сподели още Росица Йорданова. 


Последно е отправена нотариална покана към фирмата изпълнител с искане на 13 ноември 2020 година. „Ние ги поканихме да оправят своите недостатъци и им дадохме срок за извършване на дейностите, получихме отговор, че гаранционните срокове са изтекли. 10 години е била гаранцията на декоративните плочи, а не на клинкерните, които са положени по пешеходната зона” – заяви Йорданова. Станало е ясно, че дружеството е било създадено само, за да изпълни дейностите по този проект. То е заличено на 22 декември 2012 година . 


Зам.-кметът по "Устройство на територията" Пенчо Керванов, разкри, че през 2006 година същият проектантски колектив е предложил на общината проект, който е почти същия като този през 2009 година. Разликата е, че клинкерните настилки са с дебелина 4 и 6 см, а през 2009 година са намалени на 4 и 2 см. В последствие те са намалени още. 


„По-дебели настилки се поставят в по-натоварените части и там, където ще преминава специализираната техника – спешна помощ, пожарна и техниката за почистване, те са дали и насока от какъв клинкер да се постави. Няма официална кореспонденция защо възложителят приема проекта с тази изключително съществена промяна, защо се намалява дебелината на плочите. Това е направено без обществено обсъждане, по време на изпълнението тежко натоварените зони са променени настилките от 4 см – на 2, или 1,5 см. Експерти са алармирали многократно, че в по този начин, изпълнявайки се центъра, той няма да може да се използва и в най-скоро време ще трябва багер да го изрине целия” – заяви Керванов. 


По думите му всички тези решения от общината са взети без наличие на експерт и без да има обществено обсъждане. Няма официална документация, която да отговори на въпросът кой е приел дебелината на настилките да се промени. 


Всичко, което е намерено като документация от Общината, ще бъде комплектовано и изпратено до Лаура Кьовеши. „Тя ще извърши нужните проверки с много ясна препратка, че това е един проект, който общината е извършила преди 10 години. Ако проверката приключи и няма нарушения, ще стане ясно дали има виновен за състоянието на централната градска част” – каза в заключение кметът на Добрич Йордан Йорданов. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+