ПП „Има такъв народ“ представи програмата си в сектор земеделие

От ПП „Има такъв народ“ представиха програмата си в сектор земеделие по време на онлайн среща. В събитието участваха водачът на листата за 8 МИР Добрич Дилян Господинов, както и експертите Пламен Абровски, Данаил Найденов и Петър Петров.

ПП „Има такъв народ“ представи програмата си в сектор земеделие

Пламен Абровски е юрист по образование и се занимава с формиране на политики в сектор земеделие, Данаил Найденов и Петър Петров са експерти в сектор Горско стопанство. 
Програмата на ПП „Има такъв народ“ в сектор земеделие се определя от авторите й като логична и последователна и стъпваща на пет основни приоритета. Първият е повишаването на конкурентноспособността на българския земеделски производител и предвижда редица мерки за създаването на средна класа в този бранш, която е гръбнакът на сектора. Според тях моделът на много на брой малки производители и малко на брой големи такива е погрешен и трябва да бъде променен. 

Вторият приоритет е свързан с начина на управление на българската земя. Вследствие на неправилно проведената поземлена реформа в последните 20 години земеделската земя беше изключително разпокъсана по признаци собственост и ползване. Затова чрез промени трябва да се даде възможност за ефективното й използване и стопанисване, считат експертите.

Следващият фокус на програмата на ПП „Има такъв народ“ е свързан с животновъдството и подобряването на състоянието на ветеринарно-медицинската дейност. Злоупотребите с Държавната профилактична програма доведоха до изкривяване както във взаимоотношенията животновъд ветеринарен лекар, така и до промяна на отношението на самите фермери към стопанисваните от тях животни. 

От ПП „Има такъв народ“ обръщат внимание и на проблема със състоянието на българската гора. Усилията ще са в посока кражбата в нея трябва да спре и да се положат грижи за залесяване. 

В програмата е записано още, че ще се работи в посока на въвеждането на Европейската зелена сделка и стратегията „От фермата до трапезата“, както и Стратегията за биоразнообразието в съответствие с националните ни приоритети. 

 

 КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!