Окръжен съд изслуша 5 свидетели по дело на държавата срещу Русалка тур ООД и Паррус ЕООД

Окръжен съд – Добрич, разпита пет свидетели по съдебния спор за собствеността на земята под курорта „Русалка”. Гражданското дело е образувано по иск на министъра на Земеделието и храните като представляващ държавата, против „Русалка тур” ООД и „Паррус” ЕООД. Ищецът, претендира за право на собственост върху поземлен имот в землището на с. Свети Никола, община Каварна с площ 182 570 кв. м с предназначение на земя от Държавен горски фонд. Ответниците оспорват претендираното право.

Окръжен съд изслуша 5 свидетели по дело на държавата срещу Русалка тур ООД и Паррус ЕООД
По искане на процесуалния представител на държавата съдът разпита трима служители на Държавно горско стопанство – Балчик. Изслушан бе и един представител на ответниците.

По молба на процесуалния представител на ответниците съдът допусна да бъде изготвена съдебно - графологическа експертиза относно истинността на подписа на платеца по две фактури от 2001 и 2002 г. плащане на наем за земя от Държавния поземлен фонд. Адвокатът на „Русалка тур” ООД и „Паррус” ЕООД оспорва истинността на положените в тях подписи.

Съдът отложи делото за 05.12.2011 г., когато трябва да бъдат изслушани съдебно-техническа експертиза за местоположението и предназначението на имота и съдебно-счетоводна експертиза. Тя ще изяснява бил ли е включен спорният имот в дълготрайните активи на Държавна фирма „Калиакра – 90” от месец април 1990 г. до месец март 1991 г., в баланса на Държавна фирма „Ваканционно селище Русалка” от месец март 1991 г. до месец май, а след това в държавното Търговско дружество „ВС Русалка”.

За следващото заседание по делото е призован и един свидетел на ответниците.