Днес е Международният ден на скаутите

Днес е Международният ден на скаутите
Снимка: Скаутски клуб "Ястребите"
Основите на скаутската организация са поставени през 1907 г. от сър Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауел в Англия.

Като бивш военен лорд Бейдън-Пауел създава първия скаутски отряд, който наброява 15-20 момчета от градските улици, като ги завежда на скаутски лагер на остров Браунси. Децата приемат скаутската идея като своя и поставят началото на движение на скаутите по света.


Сега скаутското движение наброява над 28 млн. души в 154 страни в света, включително и в България, обособени в пет региона – Европа, Евразия, Интер-Америка, Африка и Азия-Пасифик. Няма ограничение по възраст, пол, религиозна принадлежност, социално положение, политическо убеждение, цвят на кожата и т.н. за членуване в скаутска организация.


Седалището на СОСД (Световна организация на скаутското движение) и на неговото Изпълнително бюро е в Женева, Швейцария. От всяка страна-кандидат само една скаутска организация се признава като национална и се приема за член.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+