10 декември: Международен ден за правата на човека

Днес се навършват 75 години от представянето на Всеобщата декларация за правата на човека

10 декември: Международен ден за правата на човека
На 10 декември 2023 г. се навършват 75 години от един от най-революционните глобални обети в света: Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ). Този забележителен документ закрепва неотменимите права, които всеки има като човешко същество - независимо от раса, цвят на кожата, религия, пол, език, политически или други убеждения, национален или социален произход, имущество, рождение или друго положение.
 
Декларацията е провъзгласена от Общото събрание на ООН в Париж на 10 декември 1948 г. и за първи път определя основните права на човека, които трябва да бъдат защитени повсеместно.
 
Наличен на повече от 500 езика, той е най-превежданият документ в света.