До утре трябва да се премахнат агитационните материали

Община Добрич напомня на всички политически партии, коалиции и инициативни комитети, че на 2 ноември изтича тридневният срок, който се дава след приключване на изборите за премахване на агитационните материали.

До утре трябва да се премахнат агитационните материали
След този срок при неизпълнение на задълженията на партиите ще се премине към съставяне на административни актове в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс.