Община Добричка ще предвиди средства за издръжка на 55 клуба на пенсионера

На провело се днес заседание Добрички Общински съвет даде съгласието си да се предвидят средства за издръжка на клубовете на пенсионера в рамките на шест месеца от бюджета на Общината за 2021 година.

Община Добричка ще предвиди средства за издръжка на 55 клуба на пенсионера

През 2020 година в община Добричка са функционирали 55 клуба на пенсионера, чиято издръжка се поема от общинския бюджет.
 От проведените през октомври и ноември тази година учредителни и отчетни събрания на клубовете са постъпили протоколи от 55 населени места за съществуването и функционирането на пенсионерски клубове в селата  Алцек, Батово, Бдинци, Бенковски, Богдан, Божурово, Бранище, Ведрина, Владимирово, Вратарите, Врачанци, Воднянци, Долина, Дончево, Драганово, Дебрене, Златия, Енево, Камен, Карапелит, Котленци, Козлодуйци, Ловчанци, Ломница, Методиево, Малка Смолница, Миладиновци, Овчарово, Одърци, Одринци, Орлова могила, Паскалево, Плачи дол, Победа, П. Минково, П. Свещарово, Попгригорово, П. Гешаново, Пчелник, Пчелино, П. Иваново, Приморци, Росеново, Свобода, Смолница, Славеево, Самуилово, Стефан Караджа, Стефаново, Стожер, Фелдфебел Дянково, Хитово, Черна и Царевец, като в три от населените места има по два клуба. 

Общият брой на членовете на клубовете на пенсионера в посочените села  е 1282.

Всички клубове ще функционират, съгласно правилата за организацията на дейността и реда за отчитане и контрол на средствата. Избрани са управителни съвети, контролни комисии, отговорници и е определен членския внос.

Добричкият общински съвет даде съгласие да се предвидят средства за издръжка на пенсионерските клубове в рамките на 6 месеца от бюджета на Общината за 2020 година в населените места с численост по 0,5 щатна бройка на всеки пенсионерски клуб с размер на основната месечна работна заплата – ½ от минималната работна заплата и допълнително трудово възнаграждение в размер на 0,6 % за всяка година трудов стаж.