ОбС – Добрич упълномощи Йордан Йорданов да представлява общината в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК

ОбС – Добрич упълномощи Йордан Йорданов да представлява общината в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК
На провелото се днес редовно заседание на Общинският съвет на Добрич местният парламент прие да даде мандат на кмета Йордан Йорданов да представлява общината в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

То ще се проведе на 14 октомври от 10 часа в  зала „Пресцентър“ на Областна администрация Добрич. 


При невъзможност кметът на Община Добрич да присъств лично ще бъде представляван от зам.-кмета по “Устройство на територията” инж. Пенчо Керванов.


Заседанието на Общо събрание на Асоциацията по ВиК ще бъде извънредно. В дневния ред е предвидено да да бъде прието решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК за 2021 година на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциацията по водоснабдяване и канализация в размер на 22 164,44 лв. На събранието ще могат да бъдат обсъдени и други възникнали въпроси.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+