През ноември се предвижда да бъде обявен прием на проекти за селски туризъм

През ноември се предвижда да бъде обявен прием на проекти за селски туризъм по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

През ноември се предвижда да бъде обявен прием на проекти за селски туризъм

Това съобщиха експертите от дирекция „Развитие на селските райони” към Министерството на земеделието и храните, Диана Трифонова и Росен Андреев на дискусия по ПРСР в гр. Стара Загора. Датата, от която ще може да се кандидатства, ще бъде обявена допълнително. 

По мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР могат да се финансират проекти за развитие на селски туризъм (изграждане на селски къщи, къмпинги и съоръжения и др.; развитие на туристически услуги като спортни атракции и др.), занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности), развитие на социални услуги за населението в селските райони - грижи за деца, за възрастни хора и т.н.

 

Предстои обявяване на целеви прием на проекти само за определени инвестиции през ноември и по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства”, съобщиха още експертите.