6 990 кубика дърва за огрев са получили домакинства от област Добрич за отоплителния сезон

6 990 кубика дърва за огрев са получили домакинства от област Добрич за отоплителния сезон
6 650 домакинства от Североизточна България вече са получили заявените от тях дърва за отоплителен сезон 2020/2021, съобщиха от СИДП.

18-те стопанства в системата са доставили на хората 39 796 пространствени кубически метра дърва за огрев. Най-много – 17 497 кубика са стигнали до подалите молби към поделенията в област Варна, следват стопанствата в  област Шумен с 8 165 кубика, област Търговище с 7 144 кубика и област Добрич с 6 990 пространствени кубически метра дърва за огрев. 


Доставките се изпълняват ритмично, навсякъде има дърва на временен склад и веднага след като кметовете на населените места донесат списъците с желаещите, посочените количества започват да се карат по реда на записване, обясни инж. Ивайло Тодоров, началник на отдел „Ползване на горите, ловностопанска дейност и промени в горските територии“. Той прикани хората да подават заявките си сега, за да има време получените дърва да изсъхнат, което пък от своя страна ще увеличи тяхната калоричност и ще намали отделянето на вредни вещества в атмосферата. 


Към момента от ДГС-Върбица са снабдили 106 семейства с 851 кубика, ДГС-Шумен са продали 3985 кубика на 612 домакинства, а ДГС-Нови пазар са задоволили нуждите на 83 физически лица, които са поискали 643 пространствени кубически метра дърва за огрев. Желаещите да се отопляват на дърва във Велики Преслав са 137, а заявените от тях количества са 1086 кубика. 169 семейства са поискали от ДЛС-Паламара 847 кубика и всички молби са изпълнени. И в ДГС-Смядово са задоволили исканията на всички, които са подали заявления към тях, това са 77 семейства със 763 кубика. От ДГС-Преслав напомнят, че имат готовност да снабдят всички желаещи шуменци с дърва за огрев, като в момента в стопанството има налични количества на склад. 


ДГС-Варна също са доставили дървата за огрев на всички желаещи – това 881 домакинства с 5385 кубика. 3332 кубика са поискали 409 семейства от ДГС-Цонево, 2897 кубика са заявили 556 лица към ДГС-Провадия, а 892 са молбите към ДГС-Суворово, като поисканите количества са 2693 кубика. За 532 семейства топлото за идващата зима са осигурили от ДЛС-Шерба, като вече са доставили 3191 пространствени кубически метра дърва. 


От ДГС-Генерал Тошево също са доставили всички искани към момента количества - 2210 кубика за 443 желаещи. 643 кубика са получили 164 домакинства от ДЛС-Тервел, а 1293 кубика са доставени на 230 лица от ДГС-Добрич. В Балчик са платени 2844 кубика по молби на 354 човека. 


ДГС-Търговище са продали към днешна дата 5846 пространствени кубически метра дърва за огрев на 958 домакинства, а ДЛС-Черни Лом – 1298 кубика на 147 семейства.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+