Втора областна работна среща за визията на социалната стратегия

Във връзка със стартиралата организация по създаване на Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2016 г.) на 21.07.2010 г. от 10.30 ч. в зала „Европа” на Областна администрация – гр.Добрич ще се проведе Втора областна работна среща с всички заинтересовани страни, ангажирани с разработването на Областната стратегия за развитие на социалните услуги.
Ще бъде обсъден работният вариант на Анализа на ситуацията и оценка на потребностите в Област Добрич, който обобщава и отразява предоставените до този момент общински анализи.