МРРБ одобри Общия устройствен план на община Балчик

Окончателният проект на Общия устройствен план на община Балчик е одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, съобщават от местната администрация.

МРРБ одобри Общия устройствен план на община Балчик

Той предвижда опазване на скалните масиви в Балчик като характерни за местния ландшафт. Върху тях и в непосредствено прилежащите им територии няма да се допуска застрояване. Новите мерки забраняват да се отнема скална маса от масивите, да се използват пиротехнически средства при изкопни и други работи освен при геозащитни дейности. 


Новият Общ устройствен план определя рекреационните зони в общината – курорти, вилни зони, ваканционни селища. В тях ще може да се строят сгради най-много до пет етажа или с максимална височина до 15 метра. Застрояването в зони в Натура 2000 се допуска до два етажа, а поне половината от озеленените площи трябва да е с дървесни видове. 

От пресцентъра на община Балчик отбелязват още, че в заповедта на министъра се посочва, че през последните десетилетия засиленият инвестиционен натиск по Черноморското крайбрежие е създал екологични конфликти, свръхурбанизация и прекомерно усвояване на рекреационните ресурси. За да се овладеят тези негативни процеси, засягащи и крайморската община, трябва да се създадат условия за дългосрочно устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие.