С 20% се вдига заплатата на кмета на Община Добричка

Кметът на Община Добричка Соня Георгиева ще получава 3 168 лв., което с 20% повече от заплатата на предходния кмет. Това стана ясно на провело се днес заседание на Добричкия общински съвет.

С 20% се вдига заплатата на кмета на Община Добричка

В рамките на сесията на Общинския съвет на Община Добричка възникнаха дебати относно размера на увеличението на заплатата на кмета. 


„След като се запознах с докладната относно възнаграждението на кмета останах изненадан. През месец май предложението на нашия  колега беше за вдигане на заплатата на кмета с 15%. Тогава казахте, че нямаме възможност. Как за този период от време финансовите ни възможности се промениха до там, че сега да вдигаме заплатата с 20%? Знам, че законът го позволява, но не е морално”, заяви общинският съветник Пламен Недев. Той направи предложение възнаграждението на кмета на общината да се увеличи с толкова, колкото и заплатите на кметовете на кметства.  

Според  Соня Георгиева  месечното възнаграждение, което получава един кмет трябва реципрочно да отговаря на ангажиментите и отговорностите, които поема и да бъде съпоставимо на всички възнаграждения на служителите в общинската администрация.  „Адекватното финансово възнаграждение на кмета е условие за независимост при вземането на неговите решения. Параметрите на заплатите са регламентирани с Министерско постановление преди година. Сумата, която е предложена е достатъчно отдалечена от реално допустимия  праг от 4600 лв. и считам, че това предложение за увеличение на заплатата на кмета на най-голямата по територия община в България е скромно, заяви новоизбрания кмет на Община Добричка Соня Георгиева. Тя допълни, че на фона на  финансовите ангажименти и отговорности, които има кмета с бюджет, който формира близо 23 млн. лв. възнаграждението е напълно адекватно. „Увеличението е  въпрос не само на себеуважение, но  преди всичко на справедливо овъзмездяване на труда и на отговорността както пред закона, така и пред жителите на община Добричка”, каза Георгиева.

Председателят на Общинския съвет Дико Иванов подложи на гласуване предложението на  Пламен Недев, но то беше отхвърлено.  

Съветниците на Община Добричка дадоха съгласието си трудовото възнаграждение на кмета Соня Георгиева да бъде в размер на 3 168 лв.