Дико Иванов ще представлява ОбС - Добричка в Областния съвет за развитие на област Добрич

Във връзка с писмо от областния управител Красимир Кирилов и съгласно Закона за регионалното развитие, беше определен представител на ОбС - Добричка в Областния съвет за развитие на Добрич.

Дико Иванов ще представлява ОбС - Добричка в Областния съвет за развитие на област Добрич

На провело се днес извънредно заседание общинските съветници избраха това да бъде председателят на ОбС Дико Иванов. 


Съгласно Закона за регионалното развитие председател на Областния съвет за развитие е областният управител, а членове са кметове на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка от общините, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.