Свободни работни места в Добрич на 18 ноември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 18 ноември

ДБТ - Добрич


Чистач/ Хигиенист          1

Зареждач, материали и полуфабрикати          5

Работник, животновъд,Без образование          2

Дезинфектор, Образование - Висше / Естествени науки-комбинирани програми (Биология, Химия, Екология-ДДД),Средно (Дезинфекция, дезинсекция, дератизация)          1

Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")          6

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър или бакалавър - специалност "Биология и химия" - квалификация "Учител)          1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и физика)          1

Главен експерт, Образование - Висше / Право (Придобита юридическа правоспособност)          1

Счетоводител, Образование - Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводител, икономист)          1

Шофьор, автобус, Образование - Основно (шофьор  D),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор  D)          1

Работник, консервна фабрика, Образование - Средно          6

Монтажник, електрооборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика          2

Електромонтьор, Образование - Средно / Електротехника и енергетика,Средно          4

Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)          2

Машинен оператор, металообработващи машини, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Оператор на металорежещи машини)          2

Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия,Средно          5

Кранист, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Курс за автокран до 16 тона и с неограничена товароподемност.),Средно ( правоспособност за кранист),Основно (правоспособност за кранист)          1

Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно          1

Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)          2

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (ВиК специалист),Средно          2

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно / Строителство (водопроводчик),Основно (водопроводчик)          1

Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно / Строителство (Машинист еднокофов багер),Основно (Машинист еднокофов багер)          1

Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Водач на товарен автомобил),Основно (Водач на товарен автомобил)          1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия          4

Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия, Образование - Средно,Средно / Хранителни технологии          1

Филиал Балчик

Секретар, съдебен, Образование - Средно          1

Гладач, преса (ръчно), Образование - Средно          2

Шивач, Образование - Средно          3

Крояч, платна, Образование - Средно          3

Електротехник, промишлено предприятие, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник, промишлено предприятие )          1

Технолог, облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Производствени технологии – текстил, облекло)          1

Изпълнител, Образование - Средно,Основно          1