До края на годината отварят две мерки за биосигурност във фермите

До края на декември отварят две мерки, подкрепящи биосигурността във фермите, засегнати от африканската чума на свинете.

До края на годината отварят две мерки за биосигурност във фермите

Очаква до седмица да бъде изпратена шестата нотификация на Програмата за развитие на селските райони, за което е решено на заседанието на Комитета по наблюдение на 8 ноември. Това стана ясно по време на заседанието на Комисията по земеделие и храни в Парламента, което се проведе днес.


Мярка 5 „Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция, претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ е изцяло нова, тя е насочена към намаляване на риска и ограничаване на възможността за разпространяване на АЧС, както и на заразни болести при птици и дребните преживни животни. Средства ще се отпускат също така и за възстановяване на производствения потенциал, нарушен от острите заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /ДПЖ-овце и кози/ и птици. По мярка 5 ще се подпомагат дейности, които се отнасят за епизоотии, възникнали след 1 януари 2018 г.

31, 47 млн. евро е предвиденият общ бюджет на мярка 5, а средствата са осигурени в резултат на прехвърляне на средства от нестартирали мерки на ПРСР 2014-2020 в рамките на одобреното от КН 6-то изменение на Програмата.

За да бъде допустимо стопанството на кандидата трябва да е засегнато от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделският потенциал на стопанството. Животновъдните стопанства, отглеждащи свине трябва да отговарят на определението „индустриална ферма“. Финансовата помощ, свързана с репопулация на съответното животновъдно стопанство отглеждащо свине, птици и дребни преживни животни /овце и кози/ е допустима до достигане на броя животни, с които стопанството е разполагало към момента на тяхното унищожаването съгласно информация от Компетентния орган.

Мярка 4.1 се отнася към подкрепа на биосигурността в животновъдните ферми. По нея ще се подкрепят фермерите да изпълнят и актуализираните изисквания по отношение на биосигурността във фермите, които са имплементирани в предложените промени по отношение на Закона за ветеринарно медицинската дейност и Наредба 44, каза още министър Танева.

След известна комуникация с неправителствения сектор , те са предложени за обществено обсъждане. Промените в закона за ветеринарно медицинската цел имат за цел основно два аспекта- подкрепа на БАБХ и промени в ветеринарномедицинското обслужването- превенция и контрол, както и изискванията за сигурност във фермите. Министър Танева апелира за финалното приемане на законопроекта в разумен срок, като очаква това да бъде направено най-късно до януари 2020 година.