Съдът ще групира наказанията на добричлия, осъден за грабежи, кражба и хулиганство

В 30-дневен срок Окръжен съд – Добрич, ще се произнесе по предложението на Окръжна прокуратура – Добрич, за групиране на наложените на Сашо Б. Маринов от Добрич, наказания по три присъди от 2008, 2009 и 2010 г.

Съдът ще групира наказанията на добричлия, осъден за грабежи, кражба и хулиганство
С първата Районен съд – Добрич, му е наложил наказание 11 месеца лишаване от свобода за хулиганство, извършено в условията на опасен рецидив. По втората присъда Районен съд – Добрич, го е наказал с 3 месеца лишаване от свобода за кражба, която представлява опасен рецидив. С третата присъда Окръжен съд – Добрич, го е признал за виновен за това, че при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, в съучастие като подбудител и помагач с други две лица, а те като извършители, е спомогнал за извършване на два грабежа в магазини за хранителни стоки като е употребена сила и заплашване. Отнетите от касата на първия магазин пари и цигари от втория търговски обект са на обща стойност 374,56 лв. Окръжният съд го е осъдил на 4 години лишаване от свобода.

Днес представителят на Окръжна прокуратура – Добрич, предложи на Сашо Маринов да бъде наложено общо наказание от 4 години лишаване от свобода, тъй като той е изтърпял през 2010 г. 3-те месеца лишаване от свобода по втората присъда. Прокурорът поиска общото наказание да бъде увеличено с 11 месеца, предвид интензивната престъпна дейност на лицето, видна от многобройните му присъди. Сашо Маринов е осъждан 10 пъти.

Адвокатът на осъдения се противопостави на поисканото увеличение на общото наказание. Според него, то ще бъде несправедливо и в разрез със закона, тъй като при определяне на наказанията за всяко от тези престъпления, решаващият съд вече е отчел, че те са извършени при условията на опасен рецидив. Ниският размер на отнетото при грабежите имущество и качеството на подзащтния му на подбудител и помагач в тях, също не давали основания за завишаване на наказанието му.

31-годишният Сашо Маринов има начално образование, не е семеен, безработен.

Окръжен съд – Добрич ще се произнесе в законния 30-дневен срок.