Ремонтните дейности налагат организация на учебния процес в ПМГ “Иван Вазов” и ОУ “Христо Ботев”

Мащабни ремонтни дейности се извършват в Езиковата гимназия “Гео Милев”, Природо-математическата гимназия “Иван Вазов”, както и в Основното училище “Христо Ботев”.

Ремонтните дейности налагат организация на учебния процес в  ПМГ “Иван Вазов” и ОУ “Христо Ботев”

В ЕГ “Гео Милев” ремонтът приключва и учениците ще започнат учебната година в сградата. Зам.-кметът по Хуманитарни дейности д-р Емилия Баева сподели пред журналисти, че остават само довършителни дейности в дворното пространство на учебното заведение. 
В ПМГ “Иван Вазов” ремонтът няма да приключи до започване на новата учебна година. Това налага организация на образователния процес. Пети, шести и седми клас ще се обучават в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, а по-горните класове в  ОУ “Стефан Караджа”. 

Учениците в ОУ “Христо Ботев” ще учат в част от тяхната сграда на три смени. Учебният час ще бъде около 30-35 минути. 

Само за първокласниците на ОУ “Христо Ботев” няма да има промяна в организацията на образователния процес. Те ще бъдат на целодневно обучение, а подготвителните групи ще се помещават в детската градина, която се намира в двора на учебното заведение. 

“Организацията на учебния процес така ще бъде направена, че наистина да се осигурят безопасни условия  на децата и да провеждат учебните занятия, както трябва”, отбеляза зам.-кметът.

Д-р Баева посочи още, че ремонтните дейности вървят по план. Срокът за приключването им в ПМГ “Иван Вазов” и ЕГ “Гео Милев” е 30 декември, а за ОУ “Христо Ботев” до края на февруари, 2020 година. 

Дейностите по реконструкция и обновяване на ОУ „Христо Ботев“ бяха започнали по-късно, тъй като повторно обявиха процедура за избор на изпълнител.

Припомняме, че пълното обновяване на двете гимназии, основното училище и на ДГ №32 „Зорница“ се осъществява по проект на Община Добрич „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич I“. Той се финансира по оперативна програма „Региони в растеж“ и е част от инвестиционната програма на Общината. 

Проектът е на обща стойност 6 193 021,62 лева с ДДС, от които 5 264 068,38 лева от Европейски фонд за регионално развитие и 928 953,24 лева съфинансиране от националния бюджет. След приключването му в напълно обновени и модернизирани сгради ще се обучават и работят около 2388 деца и ученици, както и техните преподаватели.