Област Добрич е на 24-то място по раждаемост в страната

Област Добрич е на 24-то място по раждаемост в страната. Най-висока тя е била в областите Сливен, София и Ямбол, съобщиха от Националния статистически институт.

Област Добрич е на 24-то място по раждаемост в страната

В 19 области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в Смолян, Габрово и Видин.
1 304 са регистрираните родени деца в област Добрич за 2018 година, от тях 1 293 са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 107 деца, или със 7.6%. 

Броят на живородените момчета (667) е с 41 по-голям от този на живородените момичета (626), или на 1 000 живородени момчета се падат 939 момичета.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете e 26 през 2018 година. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30 години за област София до 23 години за област Сливен.

През 2018 г. броят на живородените извънбрачни деца е 780, а делът им е 60.3% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (64.5%) е по-висок отколкото в градовете (58.4%). За повечето извънбрачни раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

В заключение от Националния статистически институт посочват, че в регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Видин (79.2%) и Ловеч (75.9%).