Дискусии, посветени на толерантността в съвременното общество, организират в Каварна и Българево

Дискусии, посветени на толерантността в съвременното ни общество и какви са уроците на историята, организират читалищата в Българево и Каварна

Дискусии, посветени на толерантността в съвременното общество, организират в Каварна и Българево

На 19 юни, в читалището в село Българево, и на 20 юни 2019 г. - в град Каварна ще се проведат дискусии, посветени на толерантността в съвременното ни общество. Домакини на събитията, организирани в рамките на изпълнение на Работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия са културните институти в населените места. По време на дискусиите участие ще вземе и областният управител Красимир Кирилов.
В съвремието ежедневно сме свидетели на агресия и засилващ се език на омразата. Организаторите провокират чрез уроците на най-новата ни история и насърчават толерантните взаимоотношения между хората, като припомнят примера на България – единствена спасила еврейските си граждани от лагерите на смъртта и ужаса на Холокоста.