25 работни места ще осигури нова Фотоволтаична електроцентрала в Тошевско

На 04.08.2010г. съгласно Закона за насърчаване на инвестициите бе издаден сертификат за А клас инвестиция на „Пи Ви Системс“ АД град София за инвестиционен проект „Фотоволтаична електроцентрала Средина, Община Генерал Тошево“.

Проектът за изграждането на фотоволтаичната електроцентрала се предвижда да се реализира в землището на с. Средина, община Генерал Тошево и да е с капацитет 10 MW, като инвестицията за 3 годишен период е в размер на 59,2 млн.лева и трябва да осигури нови 25 работни места.