Бизнесът в област Добрич търси качествена работа, умения и трудова дисциплина в работниците

Бизнесът в област Добрич търси качествена работа, умения и трудова дисциплина в работниците
Част от най-важните качества, които служителите трябва да притежават, са професионално представяне, качествена работа, умения и трудова дисциплина.

Това е показало направено проучване на 192 предприятия от област Добрич. Резултатите бяха представени днес от председателя на Стопанската камара в Добрич Николай Радев на дискусионния форум „Взаимодействие между бизнес и образование“.


На него присъстваха още кметът на Община Добрич Йордан Йорданов, председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев, представители на фирми от региона, ръководители на професионални гимназии и други образователни институции.


Кметът на Добрич благодари на Българската стопанска камара за даденото начало на съвместното партньорството . “Това е първа стъпка към нашата цел, а именно да постигнем симбиоза между местна власт, бизнес и образование.“, каза той. По думите му този форум е необходим повече от всякога заради трудностите при намирането на образовани кадри.


От направената анкета в областта е станало ясно, че предприятията са предимно от секторите на туризма, търговията, дървообработването, мебелното производство и строителството. На въпроса „Как бихте определили нивото на възнаграждение във вашето предприятие“, анкетираните предимно са отговорили средно. 50 на 50 е показал резултатът на въпроса дали бизнесът изпитва недостиг на ръководен персонал. Проучването е показало, че за тесни специалисти нуждата е значително по-голяма - 79%.  


Председателят на Стопанската камара в Добрич Николай Радев направи предложение учениците от основните училища да посещават предприятия, за да видят какво  произвеждат фирмите в Добрич с цел мотивация и бъдещо развитие в тази сфера.


“И най-добрите идеи на предприемачите могат да бъдат неосъществени заради липсата на качествени работници”, заяви председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев. Той представи 17 файла, показващи основни теми, дискутирани в бизнес средите, както и статистически данни.


По думите му в момента се намираме между старата и новата цифрова икономика, която налага нови умения и компетенции. “Тези, които са първи курс, докато завършат знанието им е остаряло. С такава скорост се развива знанието в областта на технологиите. Всички специалности трябва да са дигитално ориентирани“, коментира Радосвет Радев.


64% от българската икономика има нужда от техническо-инженерно образовани кадри, а завършилите такива дисциплини са 27%.  23% бизнесът има нужда от кадри с икономическа специалност, а образовалите се в такива дисциплини са 46%. “Това е двойно повече, тоест високо просветени безработни”, заяви Радев. Хора с хуманитарно образование се търсят 2% от бизнеса, а подготвящите се студенти в тази сфера са 24%.


20% от завършилите професионално образование започват работа по придобитата квалификация, 29% от тях продължават в следващо образователно ниво,  21% не учат и не работят, а 30% са започнали друга работа, различна от това, за което са се подготвяли.


Председателят на Българската стопанска камара представи и проучване, направено през 2017 година, за плановете на абитуриентите след завършване на средното им образование.


80% са заявили, че продължават да учат, 48% са отговорили, че трябва да си намерят работа, без значение каква е тя, 35% ще отидат в чужбина, около половината от анкетираните са казали, че ще отидат в друг град, а 62% са заявили, че изчакват.


Радосвет Радев посочи, че се наблюдава тенденция предприемаческият дух да изчезва, тъй като готовността на тези хора да започнат собствен бизнес е малка.


Друг от представените файлове показа разходите за образование в България. В страната ни публичните разходи за образование са най-ниски в цяла Европа, около 3,5 - 4,5%. За разлика от частните, които са между 15 и 24%. В тях са включени и разходите за частни уроци при предстоящо кандидатстване, които прави българското семейство.


Лекторът Петя Евтимова обясни за възможностите за дуално обучение по проект „Домино“.


Наблюденията са, че фирмите и училищата не комуникират, като една от целите на проекта е да залага на комуникация между тях.


Учениците с дуално обучение в 11-и клас работят два дни и три са на училище. В 12-и клас три дни са на работа и два в учебното заведение. Освен това те получават и заплата.


В Добрич учебните заведения, които имат дуални паралелки, са Професионалната гимназия по туризъм, Професионалната гимназия по механотехника и електротехника и Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост.


Основната цел на дискусионният форум „Взаимодействие между бизнес и образование“ е да предложи платформа за информационен обмен между държавните институции (МОН и местна власт), регионалния бизнес и образователните институции в региона (професионални и общообразователни гимназии), като представи настоящите базови проблеми и решения от гледна точка на трите страни в процеса. Подобен форум се организира за първи път в страната, по предложение на Община Добрич, като надеждите са той да се възприеме като пример и от други общини в България.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+