За близо 2 милиона лева ще бъде изградена битова канализация в кв. „Рилци”

Квартал "Рилци" ще има канализация, съобщи в профила си във Фейсбук кметът на Добрич Йордан Йорданов.

За близо 2 милиона лева ще бъде изградена битова канализация в кв. „Рилци”

Изграждането й ще стане възможно след като ПУДООС одобри представен от Община Добрич проект. За квартала това е най-важният проект, а за мен е съществен ангажимент за подобряване живота в „Рилци”, посочва кметът.

Проектът е с наименование "Битова канализация в кв. Рилци", гр. Добрич - етап I". За реализацията му ще бъде отпусната безвъзмездна финансова помощ в размер до 1 917 310 лева с ДДС. Проектът е напълно окомплектован в съответствие с изискванията на ПУДООС, посочват от предприятието.

От там допълват, че до 30 ноември м. г., когато е взето решение за финансирането му с още 14 проекта, той отговаря на приоритет "Довършване на канализационни мрежи, захранващи главни колектори до ГПСОВ за агломерация над 2 000 еквивалент жители с цел натоварване на капацитета на ГПСОВ в съответствие с чл. 127 от Закона за водите".

Снимка: БНР