Област Добрич се присъедини към проект NEFERTITI, финансиран по „Хоризонт 2020“ на ЕК

Област Добрич се присъедини към проект NEFERTITI, финансиран по „Хоризонт 2020“ на ЕК
Областният управител Красимир Кирилов прие покана и заяви пълноправно членство на област Добрич по проект NEFERTITI – свързани в мрежа европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия.

Поканата за участие в проекта е отправена от доц. Д-р Младен Младенов – изпълнителен директор на Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ в структурата на Министерството на земеделието, храните и горите.


Проектът стартира на 1.01.2018 година и е с продължителност 4 години - до 31.12.2021-а. НССЗ, като член на консорциум с 32 участници от 17 страни, е одобрена да изпълнява проект NEFERTITI, който е продължение на други два проекта, финансирани по програма „Хоризонти 2020“ на ЕК. По NEFERTITI ще бъдат създадени 10 интерактивни тематични мрежи и 45 регионални хъба /клъстери – локални мрежови центрове/ в 17 държави с участието на фермери, извършващи демонстрационни дейности, земеделски съветници и консултанти, обучителни организации в областта на земеделието и научни работници, представители на неправителствения сектор, на агроиндустрията. Целта, която си поставят участниците в проект NEFERTITI, е фокусиране върху създаването на добавена стойност по отношение на прилагане и внедряване на иновации, взаимно обучение и коопериране в мрежи в цяла Европа на хора, имащи отношение към земеделския сектор.


НССЗ участва в 2 тематични мрежи и се предвижда в България да се създадат два хъба, като мрежите са от сектор „Плодове и зеленчуци“. Едната мрежа цели подобряване на ефективността при използването на хранителни вещества в градинарството, в нея ще участват хъбове, създадени на територията на Германия, Холандия, Испания и България. Другата си поставя за цел намаляване използването на пестициди при производството на грозде, плодове и зеленчуци, като в тази мрежа ще участват хъбове, създадени на територията на Франция, Германия, Португалия, Испания и България.


Ползата е, че участниците ще имат достъп до конкретна и практическа информация, аудиовизуални материали и демонстрации на успешни земеделски практики, ще черпят от опита на участници, приложили иновации в сектора.


Снимка: ComputerWorld.bg


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+