Уличният Wi-Fi достъп е сериозен риск

Е-поща, банкови операции и други дейности са под наблюдение от кибер престъпниците, алармира компания за сигурност.

Уличният Wi-Fi достъп е сериозен риск
Все по-често потребителите се сблъскват с кибер мошеничество и други видове интернет заплахи, когато са свързани към мрежата безжично през Wi-Fi.
 
В частност, сигурността е застрашена при достъп през незащитени горещи точки за извършване на операции като проверка на банкови и телефонни сметки, изпращане на имейли и други действия, свързани с въвеждане на лични данни.

В доклада си за месец май компанията Eset посочва няколко основни заплахи за сигурността, възникващи при използване на безплатни точки за достъп през Wi-Fi мрежи:

• мрежи, организирани от хакери, могат да се представят за напълно легални безплатни точки за достъп;

• атаки с вредоносен софтуер на компютри, свързани към подобни мрежи;

• снифинг – прехващане и анализ на интернет трафика с цел кражба на конфиденциални данни;

• похищаване на персонална информация чрез метода "човек по средата" (man in the middle) - това е ситуация, при която хакерът може да прочете обменяните между потребителите съобщения, без никой да подозира за неговото присъствие.

От компанията за сигурност препоръчват на потребителите да не използват случайни  Wi-Fi точки за достъп и по възможност да минимизират обема на конфиденциалната информация, съхранявана на мобилното устройство. За банкови операции потребителите следва задължително да ползват само проверени безжични точки за достъп до интернет.

Работата с електронна поща през Wi-Fi мрежи да става по защитен протокол https, а не през http, тъй като хакерите могат да получат достъп до пощенската кутия много по-лесно от http, предупреждава Еset.

Важно е също потребителите да съблюдават традиционните правила за компютърна сигурност, като използват съвременни програми за защита и редовно ги обновяват. Новият продукт Eset NOD32 Smart Security 5.0, очакван по-късно тази година, ще има функция за предупреждаване на потребителя за входящ трафик от незащитени Wi-Fi връзки, посочват от компанията.

Половината от потребителите на интернет понякога се включват към мрежата от улицата през незащитени мрежи, с помощта на портативни устройства, сочат резултатите от майското проучване Online Security Brand Tracker. Като основен инструмент за тази цел най-често се използват лаптопи и в по-малка степен нетбуци. На трето място са смартфоните и накрая - таблетите.