Седем са кандидатите за главен експерт „Училищно образование“ в Община Добрич

Седем са кандидатите за главен експерт „Училищно образование“ в Община Добрич
Седем души са подали документи за длъжността главен експерт „Училищно образование“ в дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Добрич.


Това става ясно от протокол на заседание на комисията, назначена със заповед на кмета и оглавявана от заместника му по хуманитарни дейности д-р Емилия Баева. Вчера комисията е провела първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността. 


Документи са подадени от Христо Димитров Станев, Горан Панов Панов, Цветанка Иванова Петрова, Ваня Колева Петрова, Георги Иванов Георгиев, Димитрина Василева Тончева и Галина Нейкова Вълчева.


След като е разгледала депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, комисията е решила да допусне до събеседване всички кандидати.


Събеседването ще се проведе утре.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+