Инвеститор иска да изгради дестилерия за етерични масла край Рогачево, ще сади масиви с рози

Инвеститор иска да изгради дестилерия за етерични масла край Рогачево, ще сади масиви с рози
Инвестиционно предложение е внесено в Община Балчик от фирма "Голдън Фуудс" ЕООД в Добрич. В сайта на кметството на Белия град е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвеститорът има намерение да изгради край село Рогачево дестилерия за етерични масла, цех за пакетиране на подправки, складове за съхранение на грозде и охлаждащи помещения, халета за сушене и съхраняване на готова продукция, офиси с битова част, да засади лозов и розов масив. 


Инвестиционното предложение е ново. То ще бъде реализирано в местността „Клиселика“. В дестилерията ще се извличат масла от собствена и закупена от други производители суровина. Етеричните масла, подправките, гроздето и флоралните води ще се съхраняват в складовете до реализирането им на пазара.


Намерението на инвеститора е да бъдат изградени няколко сгради: цех за пакетиране на подправки, складове за съхранение на грозде и охлаждащи помещения, хале за сушилня,  халета за складове за готова продукция, дестилерия за етерични масла, офиси с битова час, пречиствателно съоръжение с водоплътна черпателна яма. Предвижда се също изграждане на оранжерии от метална конструкция и поликарбон, а също и засаждане на лозов масив в южната част на имота и розов масив – в северозападната част.


В дестилерията посредством парна дестилация ще се произвеждат етерични масла в количества под 1 т на година.  В случай, че количеството на някое от произвежданите етерични масла достигне 1 тон за година, ще бъде подадена регистрация в ECHA съгласно изискването на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1907/ 2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).


Към настоящия момент се провеждат процедури по снабдяване с необходимите съгласувателни и разрешителни документи от съответните инстанции, включително РИОСВ - Варна. След получаване на всички необходими документи ще се пристъпи към реализация на инвестиционното намерение. Обектът ще се приеме за експлоатация едноетапно.


Предприятието ще разполага с модерни технологии и ще поддържа безупречни хигиенни условия. Производствените практики ще съответстват на най-високите световни стандарти. Основната дейност във фирмата ще се осъществява със съвременно оборудване и технологии, които да гарантират производството на висококачествени и здравословни продукти, отговарящи на изискванията на Европейските стандарти. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+