Проведе се първото заседание на Областната преброителна комисия

Във връзка с предстоящото 17- то преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 год. и в съответствие с инструкциите на Централната преброителна комисия, днес под председателството на Тодор Георгиев, зам. областен управител, се проведе първото заседание на Областната преброителна комисия. На заседанието бяха обсъдени дейностите за периода до края на 2010 г., както и сроковете за тяхното изпълнение.

Секретарят на Областната преброителна комисия Неделчо Василев, директор на ТСБ- Добрич, отчете подготвителните мероприятия, извършени до момента. Вече са проведени първите заседания на осемте общински преброителни комисии, които са предоставили своевременно протоколите си в статистиката. За успешното и качествено преброяване в областта, се залага на правилното райониране на населените места и съставянето на актуални преброителни списъци. До 10 декември 2010г. ще се извърши подбор на преброителите в Общинските комисии. На предходното преброяване на населението в областта са участвали 1053 преброители и 170 контрольори, информира секретарят на Областната комисия. „Задачата по преброяването е изключително отговорна, подчерта той, целта е да се осигури надеждна, изчерпателна и детайлизирана информация за населението и жилищния фонд. Затова трябва да подходим много сериозно в избор на възможно най-подходящите преброители”.  Представителите на общините информираха, че интересът е голям,  вероятно породен от безработицата по места. Но споделиха опасението си, че кандидатите за преброители може да се окажат подведени от централно тиражирана информация за заплащането на труда. Според членовете на Областната комисия, реално то няма да надвиши 200 – 220 лв. на човек. И е добре хората, които кандидатстват предварително да знаят това. Секретарят на комисията Неделчо Василев припомни, че до 14 декември списъците на кандидатите трябва да бъдат предоставени в Териториалното статистическо бюро. Друг акцент, върху който той обърна внимание, бе  да се разпределят правилно  преброителните участъци, и всяко населено място да бъде обособено като отделен участък /преброителен район/. Служителите на ТСБ ще бъдат на разположение на общините и във всеки момент ще са готови да оказват необходимото съдействие.     Областната преброителна комисия взе решение следващото заседание да се проведе на 15 декември  в Областна администрация – Добрич.