Почистват Черно море по европейски проект, предложен от Антония Първанова

Според данни на Европейската комисия на всеки 5 килограма пластмасови отпадъци 1 килограм се изхвърля в морските басейни.

Почистват Черно море по европейски проект, предложен от Антония Първанова

По предложение на българския евродепутат Антония Първанова Европейската комисия ще стартира пилотен проект за пречистване на европейски водни басейни от пластмасови отпадъци, в това число и Черно море.

 

Първанова обясни, че до края на тази година Брюксел ще обяви конкурс, а през 2012 година успешните проекти ще бъдат финансирани на обща стойност 1.5 млн. евро.

 

Целта на проекта е да оцени ефективността и проблемите пред рециклирането на пластмасови отпадъци на ниво ЕС, със специално внимание върху въздействието им върху водните басейни.

Тъй като пластмасата се разгражда бавно, тя има особено опасно въздействие върху околната среда, а и унищожава много морски организми. Според данни на Европейската комисия на всеки 5 килограма пластмасови отпадъци 1 килограм се изхвърля в морските басейни.

По време на първия етап на проекта ще бъдат проведени изследвания за възможностите за пречистване на пластмасовите отпадъци от моретата, както и за превенция, а след това участниците ще анализират специфичните екопроблеми на големите пристанищни градове в ЕС.